Produkt info

glasväggar, eleganta glaslösningar, visuella väggsystem
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, flexibla väggsystem
ridåväggar, flexibla väggar, vikdörrar, flexibla lösningar
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, elektriska väggsystem, automatiska väggsystem

SWG 120 Vikvägg

En sammankopplad väggkonstruktion till  uppdelning av rum med moderat krav till ljudisolering och med standard  monterad dörr i sista elementet. Elementet står parkerat på huvudlinjen i  en eller bägge sidor. SWG 120 finns också i en El version.

 

SWG 600 Blockvägg

En mycket flexibel lösning när det ställs stora  krav till ljudisolering, funktion och parkering av elementerna. Väggen är  uppbyggd av enkelkörande element med mekanisk tätning mot golv och  takskena - elementerna kan parkeras på sidespår utanför huvudskenan  och med en ljudisolering upp till Rw 59 dB. SWG 600 finns också i en El version.

 

SWG 600 EASYmatic 

Ett mobilt blockväggsystem med EASYmatic® funktion, där stängning av  teleskoptätningar är elektroniskt styrd och kontrollerad. Varje element har inbyggda teleskoptätningar med ett tryck i topp och  botten på hela 2000 N, vilket gör väggen mycket stabil.

 

SWG 600 Full Glass Elements

SWG 600/100FGE Hel-inglasad blockvägg med transparent elegans blev 2011 tilldelad "reddot design award". Priset tilldelas produkter av  utmärkt kvalité och innovativ design och betraktas världen över som en  kvalitetsstämpel. En ljudreduktion på hela Rw51 gör det nu möjligt att skapa en  transparent lösning vid bl.a. mötesrum, där det ställs höga  ljudreduktionskrav.

 

SWG 900 Trä/glasvikvägg

En sammankopplad lösning baserad på  SWG 120 med ca. 70 mm ram monterad med glas för uppdelning av rum  där det önskas en genomskinlig lösning.

 

SWG 920 Helglas blockvägg

En visuel elegant lösning av härdat glas  till uppdelning av rum. Element utan lodrätta profiler säkrar en nästan  100% transparent åtskilljare. Super användbar till öppna  kontorslandskap och inomhus affärs fasader.

 

 

 

 

 

Funktionella lösningar för rumsindelning

Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning för  byggbranschen. När större rum ska delas i två eller fler mindre rum är  behovet inte bara en fysisk avskiljare – lösningen ska också vara flexibel,  ljudtät, brandsäker, enkel att använda och ha en attraktiv design.

 

Det valda utförandet påverkas av flera olika faktorer som är avgörande för  slutresultatet. Ekonomi är ofta en väsentlig faktor, men produktens kvalitet  och dokumentation av detta i form av genomgripande tester är också  viktiga nyckelfaktorer som är avgörande för det färdiga resultatet.

 

Det finns idag flera leverantörer av flexibla rumsindelningar och det kan  vara en fördel att granska flera leverantörers lösningar. Detta beroende på  att det saknas övergripande branschmässiga normer som kan ge en  professionell och saklig klassning av produkterna.  Myndighetskraven är  likaså begränsade, då det inte finns någon svensk eller europeisk standard  för märkning av mobila väggar med brandskyddsmaterial.

 

 

 

 

 

Produktkrav

När brandkrav på mobila väggar förskrivs är det den lokala  brandmyndigheten som godkänner konstruktionen i varje enskilt fall.  Därför har vi testat våra väggar efter gällande standard hos ackrediterade  provningsanstalter, för att ge myndigheter ett faktabaserat  bedömningsunderlag av våra produkter.

 

När det gäller ljudreduktion är villkoren de samma. Här är det inte bara  myndigheter som godkänner produktens egenskaper, utan även  användaren själv och detta har visat sig vara en hårdare bedömning. Den  faktiska ljudreduktionen mellan två rum är i hög grad beroende på  produktens kvalitet.

 

 

 

 

Test & kontrol

SWG:s kunskap är inte bara baserad på många års erfarenhet – vi bygger  våra lösningar på fakta.

 

Alla SWG produkter genomgår en kvalitetssäkring, som ligger till grund för  vår höga standard- må hända marknadens högsta. Så när vi säger att  produkten är brandtestad EI60- så är det inte en ungefärlig angivelse- det  är testad fakta. Det samma gäller angivelsen om en ljudreduktion på Rw  59 dB laboratoriemätt och ges som garanti på produkten.

 

Genom tester och kontroller kan vi garantera våra produkters egenskaper,  en garanti som är 100 % säker på att du får det du ber om.

 

Alla processer är styrda efter fastlagda rutiner. På så sätt kan ni förvänta  er att allt från projektering och produktion till montage är kontrollerad  enligt en professionell arbetsgång, helt efter våra egna höga kvalitetskrav.

 

 

 

 

Konkurrensmässiga priser

SWG tillverkar alla produkter och lösningar i egen fabrik i Sverige eller i  samarbete med en samarbetspartner i Tyskland. Därför är vi säkra på att  kvalitén är den bästa.

 

Hög kvalité betyder högre pris. Sett bara till priset är SWG:s produkter  inte alltid de billigaste. Vi är helt säkra på att kostnaden i det långa loppet  är mycket konkurrensmässigt.

 

Med SWG får du nämligen en samarbetspartner som tar ansvar för och  som är fast besluten att skapa de bästa och rätta resultat för dig. Därför  kan vi med vår erfarenhet tryggt lova att det inte är vad det kostar att  handla med SWG som är avgörande - utan allt vi sparar

åt er.

 

 

 

 

Info om brand

Myndighetskrav

Enligt byggnadslagstiftningen ställs det ofta brandkrav på den skiljevägg,  där mobil- eller vikvägg ingår. En mobil- eller vikvägg kan utgöra en EI  byggnadsdel 30 eller 60. Ingen av dessa väggar kan utföras  självstängande. Det kräver att användaren stänger väggarna korrekt.

 

Ett brandkrav är i många tillfällen likvärdigt med ett högt ljudkrav. I  praktiken betyder detta, att man vid stor ljudgenomgång vill upptäcka att  väggen inte är korrekt stängd.

 

Brandgodkännande

Det finns inget myndighetskrav om brandklassificering (märkning) av  mobil- eller vikväggar, då det inte finns en svensk standard på området.  När byggnadslagstiftningen kräver att mobil- eller vikvägg skall uppfylla  ett brandkrav, är det därför den lokala brandmyndigheten som skall  godkänna väggen.

 

Användning av SWG

Alla är välkommen att ta kontakt med SWG på telefon 0662-302 65 för  att få vår erfarenhet av brandklassifikation.

 

 

 

 

Info om ljud

Ljudisolering uppmätt i ljudlaboratorium i jämförelse med färdiga  byggnader.

 

De korrekta ljudtekniska beteckningarna för ljudreduktionstal är, Rw och  R´w. Skillnaden mellan de två värdena är den lilla apostrofen – som visar  om mätresultatet kommer från en laboratoriemätning Rw eller från en  mätning i färdig byggnad R´w.

 

Vid en laboratoriemätning kan ljudtransmission ske endast genom själva  väggen.

 

Vid en byggplatsmätning förekommer ljudtransmission även genom en  rad andra vägar. En byggplatsmätning ger ett lägre ljudisoleringsvärde än  en laboratoriemätning av samma väggtyp.

För vikväggar är skillnad mellan laboratoriemätt och byggplatsmätt  reduktionstal i storleks-ordningen 3-6 dB. Skillnaden kan dock variera  beroende på typ av vikvägg och omkringliggande faktorer.

 

För ytterligare information  KLICKA HÄR

glasväggar i träram, skjutväggar
glasväggar, glas skjutväggar, glas skjutdörrar
Den bästa lösningen, PDF download

SWG produktbrosjyr

KONTAKT SWG

SWG  Scandinavian Wall Group AB

Försäljning

Telefon: +46 0662-30265

Lyftkransvägen 5

S-142 50 Skogås

Telefon +46 662 30265

info@swg.nu

 

SWG  Scandinavian Wall Group AB

Produktion

Telefon: +46 0662-30264

Trastvägen 2

S-890 51 Långviksmon

Telefon: +46 0662-30264

produktion@swg.nu

Designspace.dk 31.08.2020

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

glasväggar, eleganta glaslösningar, visuella väggsystem
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, flexibla väggsystem
ridåväggar, flexibla väggar, vikdörrar, flexibla lösningar
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, elektriska väggsystem, automatiska väggsystem
glasväggar i träram, skjutväggar
glasväggar, glas skjutväggar, glas skjutdörrar
ridåväggar, flexibla väggar, vikdörrar, flexibla lösningar
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, flexibla väggsystem
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, elektriska väggsystem, automatiska väggsystem
glasväggar, eleganta glaslösningar, visuella väggsystem
glasväggar i träram, skjutväggar
glasväggar, glas skjutväggar, glas skjutdörrar
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, flexibla väggsystem
ridåväggar, flexibla väggar, vikdörrar, flexibla lösningar
glasväggar, eleganta glaslösningar, visuella väggsystem
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, elektriska väggsystem, automatiska väggsystem
glasväggar, glas skjutväggar, glas skjutdörrar
glasväggar i träram, skjutväggar
ridåväggar, flexibla väggar, vikdörrar, flexibla lösningar
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, flexibla väggsystem
mobila väggar, blockväggar, skjutväggar, brandväggar, ljudväggar, elektriska väggsystem, automatiska väggsystem
glasväggar, eleganta glaslösningar, visuella väggsystem
glasväggar i träram, skjutväggar
glasväggar, glas skjutväggar, glas skjutdörrar